/KONKURS 2016/

Programski savet raspisuje konkurs za učešće na Akustičarskom festivalu mladih „UNFEST 2016“.
Uslovi konkursa su sledeći:
a) Konkurs se objavljuje za izvođače sa teritorije Srbije i Republike Srpske koji nemaju objavljeno nijedno zvanično izdanje;
b) Izvođači prijavljuju autorske kompozicije;
v) Muzičke grupe moraju imati minimum 3 člana;
g) Vrsta muzike koja je dozvoljena: pop, rok, džez;
d) Članovi muzičke grupe mogu imati najviše 40 godina;
đ) Intrumenti koji se mogu koristiti su: akustične gitare, akustična ili električna bas gitara, svi gudački instrumenti, svi duvački instrumenti, bubanj, sve vrste udaraljki, usna harmonika, harmonika, klavijature
e) Tekst autorske pesme mora biti napisan na srpskom jeziku ili na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama;
ž) Bendovi treba da prilože gotov snimak autorske kompozicije u trajanju od najviše pet minuta i prijavu koja je sastavni deo konkursne dokumentacije;

z) Učesnici festivala čija dela budu odabrana – prenose na „Jednake šanse“ sva proizvođačka prava (master prava sa interpretatorskim pravima sadržanim u masteru) na snimku kompozicije i izdavačka (publishing) prava, i kao vlasnik snimka „Jednake šanse“ stiču pravo da njihovo delo beleži, umnožava i stavlja u promet bez obzira na oblik i način umnožavanja i stavljanja u promet.  Sva navedena prava „Jednake šasne“ stiču, bez posebne naknade, kao isključivi nosilac prostorno, predmetno i vremenski i po broju neograničeno sa pravom da ih bez bilo kakvih ograničenja i posebnih saglasnosti autora prenese na treća lica.

i) Autorske naknade za prava umnožavanja i stavljanja u promet naplaćuju se posredstvom Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih prava (u Srbiji – SOKOJ).
j) Odluku o finalistima doneće selektor festivala, odabran od strane Programskog saveta najkasnije do 1.decembra 2016.god.
k) Umetnički savet će odabrati najviše 8 polufinalista
l) Pobedniku festivala dodeljuje se novčana nagrada u bruto iznosu od 120.000,oo  dinara.
lj) Finale će biti održano 8.decembra 2016.god. u Novom Sadu;

Prijave sa kompozicijom slati na mail adresu konkurs@unfest.info, sa naznakom za Akustičarski festival mladih „UNFEST 2016“.
Učešćem na konkursu svaki učesnici prihvataju propisane uslove konkursa za takmičarski deo Akustičarskog festivala mladih „UNFEST 2016“.
Konkurs je otvoren od 27. oktobra 2016.god.

Prijavu možete skinuti na Vaš računar ovde, ili je popuniti online:

Naziv benda (obavezno)

Grad/ Opština/Okrug (obavezno)

Naziv kompozicije (obavezno)

Trajanje kompozicije (obavezno)

Upload kompozicije (obavezno)

Broj članova benda (obavezno)

Autor kompozicije (muzika, tekst, aranžman - obavezno)

Autor kompozicije (muzika, tekst, aranžman - obavezno)

Autor kompozicije (muzika, tekst, aranžman - obavezno)

Autor kompozicije (muzika, tekst, aranžman - obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

Kontakt osoba (obavezno)

E-mail

Website

Datum podnošenja prijave (obavezno)

1. Ime i prezime, godina

Instrument

2.Ime i prezime, godina

Instrument

3. Ime i prezime, godina

Instrument

4. Ime i prezime, godina

Instrument

5. Ime i prezime, godina

Instrument

6. Ime i prezime, godina

Instrument

7. Ime i prezime, godina

Instrument

8. Ime i prezime, godina

Instrument

9. Ime i prezime, godina

Instrument

10. Ime i prezime, godina

Instrument

11. Ime i prezime, godina

Instrument

12. Ime i prezime, godina

Instrument

13. Ime i prezime, godina

Instrument

14. Ime i prezime, godina

Instrument

Informacije o podnosiocu prijave (opišite ukratko grupu i članove)